Bestuur

 

 

Bestuur van de Tuinvereniging Wormer

Dagelijks bestuur

 

Voorzitter: Cor Korver, tuin 79

Secretaris: Rutger Schoone, tuin 28b

Penningmeester: Willie van der Woude, tuin 48

  

De overige bestuursleden (max. 3) zijn tevens leden van de Tuincommissie